అప్-అండ్-రాబోయే టెన్నిస్ క్రీడాకారులు రెజీనా, 8, మరియు మాయా పిట్స్, 5, తదుపరి వీనస్ మరియు సెరెనా విలియమ్స్ అని పిలువబడ్డారు. పిట్ సోదరీమణులు విలియమ్స్ సోదరీమణులను కలుసుకోవడానికి ఇంకా చాలా సంవత్సరాలు ఉన్నప్పటికీ, పింట్-సైజ్ అథ్లెట్లు గొప్ప టెన్నిస్ తారలుగా మారాలనే వారి లక్ష్యాలను నెరవేర్చడానికి వెళ్తున్నారు. మాయ మరియు రెజీనా ఇంటర్వ్యూ చేయబడినందున క్రింద చూడండి ఎల్లెన్ డిజెనెరెస్ ప్రదర్శన, ఈ సంవత్సరం మే (2009) లో ప్రసారం చేయబడిందిమాయతనిఖీ చేయండి:
పిట్ యొక్క YouTube ఛానెల్వీక్షణలను పోస్ట్ చేయండి: 130 టాగ్లు:మాయ పిట్స్ రెజీనా పిట్స్