టైగర్ మరియు స్కార్లెట్ టరంటైన్ ఇప్పుడు వరుసగా రెండవ మరియు ఆరవ తరగతులు.అమ్మ మరియు నటి రేగన్ గోమెజ్ వ్రాస్తూ, తిరిగి పాఠశాలకు! నేను అధికారికంగా 6 వ తరగతి & 2 వ తరగతి చదువుతున్నాను. సమయం ఎక్కడికి పోతుంది ???

ఆమె జతచేస్తుంది, పాఠశాల మొదటి రోజు! నేను వాటిని పూసలు & braids & thangs * ప్యాట్స్ సెల్ఫ్ ఆఫ్ భుజాల *.స్కార్లెట్ మరియు టైగర్ రీగన్ గోమెజ్-ప్రెస్టన్ పిల్లలు, ఆమె భర్త, డివేన్ టరంటైన్. ఈ జంట 1999 లో వివాహం చేసుకున్నారు.

వీక్షణలను పోస్ట్ చేయండి: 1,023