గర్వించదగిన సోదరీమణులు సెలా, 12, మరియు సారా, 3, మార్లే (ఇన్సెట్ పిక్చర్స్) వారి కొత్త బిడ్డ సోదరుడిని పట్టుకుంటారు! గత వారాంతంలో (జూలై 23, 2011) సింగర్ లౌరిన్ హిల్ తన ఆరవ బిడ్డకు స్వాగతం పలికారు, మొదట బ్లాక్‌సెలెబ్కిడ్స్.కామ్ నివేదించింది.

శిశువు, దీని పేరు ఇంకా విడుదల కాలేదు, బొడ్డు తాడుతో మెడకు చుట్టి ఉంది (మరింత చదవండి). ఈనాటికి, తల్లి మరియు బిడ్డ ఇద్దరూ ఆరోగ్యంగా ఉన్నారు.ప్రత్యేకమైన ఫోటోలు: Blackcelebkids.com

వీక్షణలను పోస్ట్ చేయండి: 161 టాగ్లు:లౌరిన్ హిల్