చేపలు పట్టే రహస్యాన్ని దాచిపెట్టిన వదిలివేసిన బ్యాంకాక్ షాపింగ్ మాల్ యొక్క పోస్ట్-అపోకలిప్టిక్ చిత్రాలను ఫోటోగ్రాఫర్ బంధించారుచాలా పోస్ట్-అపోకలిప్టిక్ చిత్రాలలో, కెమెరా న్యూయార్క్ లేదా టోక్యో యొక్క పాడుబడిన వీధుల్లోకి వెళ్లినప్పుడు, ప్రజలు అదృశ్యమైన తరువాత మరియు భవనాలు మరమ్మతులో పడిపోయిన తరువాత, ప్రకృతి మళ్లీ అభివృద్ధి చెందుతున్నట్లు మనం చూస్తాము.

మరింత: జెస్సీ రాక్‌వెల్ , ఇన్స్టాగ్రామ్ h / t: భారీచేపలు పట్టే రహస్యాన్ని దాచిపెట్టిన వదిలివేసిన బ్యాంకాక్ షాపింగ్ మాల్ యొక్క పోస్ట్-అపోకలిప్టిక్ చిత్రాలను ఫోటోగ్రాఫర్ బంధించారుచెట్లు మరియు మొక్కలు కాలిబాటలలో పట్టుకుంటాయి మరియు జింకలు, ఎలుగుబంట్లు మరియు సింహాలు వంటి అడవి జంతువులు మనుషులు వదిలిపెట్టిన శిధిలాలను కొట్టుకుంటాయి.చేపలు పట్టే రహస్యాన్ని దాచిపెట్టే బ్యాంకాక్ షాపింగ్ మాల్ యొక్క పోస్ట్-అపోకలిప్టిక్ చిత్రాలను ఫోటోగ్రాఫర్ బంధించారు

కానీ బ్యాంకాక్‌లోని ఖాళీ షాపింగ్ మాల్‌లో మెట్ల నుండి దిగిన తరువాత, ప్రొఫెషనల్ కుక్ మరియు ఫోటోగ్రాఫర్ జెస్సీ రాక్‌వెల్ భూమిని వారసత్వంగా పొందిన జంతువులపై పూర్తిగా భిన్నమైన టేక్‌ను కనుగొన్నారు: చేప. ప్రత్యేకంగా అన్యదేశ కోయి మరియు క్యాట్ ఫిష్, రహస్య భూగర్భ అక్వేరియంలో వేలాది మందిని చూస్తారు.

చేపలు పట్టే రహస్యాన్ని దాచిపెట్టే బ్యాంకాక్ షాపింగ్ మాల్ యొక్క పోస్ట్-అపోకలిప్టిక్ చిత్రాలను ఫోటోగ్రాఫర్ బంధించారు
చేపలు పట్టే రహస్యాన్ని దాచిపెట్టే బ్యాంకాక్ షాపింగ్ మాల్ యొక్క పోస్ట్-అపోకలిప్టిక్ చిత్రాలను ఫోటోగ్రాఫర్ బంధించారు
చేపలు పట్టే రహస్యాన్ని దాచిపెట్టే బ్యాంకాక్ షాపింగ్ మాల్ యొక్క పోస్ట్-అపోకలిప్టిక్ చిత్రాలను ఫోటోగ్రాఫర్ బంధించారు
చేపలు పట్టే రహస్యాన్ని దాచిపెట్టే బ్యాంకాక్ షాపింగ్ మాల్ యొక్క పోస్ట్-అపోకలిప్టిక్ చిత్రాలను ఫోటోగ్రాఫర్ బంధించారు(1 సార్లు సందర్శించారు, ఈ రోజు 1 సందర్శనలు)