సంగీతకారుడు విన్ నెవాలూజ్ డాక్టర్ సీస్ యొక్క ఆనందాన్ని రాప్ మ్యూజిక్ ద్వారా మీ ముందుకు తీసుకువస్తున్నారు. ఈ ఆర్టిస్ట్ యొక్క రెండిషన్ చూడండి నా జేబులో ఒక వాకెట్ ఉంది మిగోస్ మరియు డ్రేక్స్ వాక్ ఇట్ ఆధారంగా, పై క్లిప్‌లో టాక్ ఇట్!వీక్షణలను పోస్ట్ చేయండి: 115 టాగ్లు:డాక్టర్ సీస్ డాక్టర్ సీస్ రాప్