అవార్డుల ప్రదర్శనలో మెంఫిస్ గ్రిజ్లీస్ విన్స్ కార్టర్ అందమైన తండ్రిని కలిగి ఉన్నారు: అతని కుమార్తె కై మిచెల్ కార్టర్.

MVP #nbaawards తోఫ్రెంచ్ మోంటానా (renchrenchmontana) షేర్ చేసిన పోస్ట్ జూన్ 26, 2017 వద్ద 6:32 PM పిడిటి#NBAAWARDSఫ్రెంచ్ మోంటానా (renchrenchmontana) షేర్ చేసిన పోస్ట్ జూన్ 26, 2017 వద్ద 6:46 PM పిడిటి

రాపర్ ఫ్రెంచ్ మోంటానా తన కుమారుడు క్రుజ్‌తో కలిసి హాజరయ్యాడు.

వీక్షణలను పోస్ట్ చేయండి: 621 పేజీ 2 యొక్క 2 మునుపటి1రెండు టాగ్లు:ఫ్రెంచ్ మోంటానా లిల్ వేన్ లౌ విలియమ్స్ విన్స్ కార్టర్