ఫ్యాబోలస్న్యూయార్క్ నగరంలోని మొయినిహాన్ స్టేషన్‌లోని స్కైలైట్‌లో గురువారం జరిగిన ‘కిడ్స్ రాక్!’ ఫ్యాషన్ షో ద్వారా ఫాబోలస్ మరియు అతని పెద్ద కుమారుడు జోహన్ ఇద్దరు ప్రముఖులు. ఎగ్జిబిషన్ సమయంలో జోహన్ మోడళ్లలో ఒకరిగా పనిచేసినందున రాపర్ తన కొడుకుకు మద్దతు ఇచ్చాడు.

విక్టర్ క్రజ్, కార్మెలో ఆంథోనీ, సి.సి.న్యూయార్క్ ఫ్యాషన్ వీక్ సందర్భంగా పిల్లలకు వేదిక ఇవ్వడానికి ‘కిడ్స్ రాక్!’ సృష్టించబడింది. జోహన్ ఎమిలీ బుస్టామంటేతో ఫాబోలస్ ’బిడ్డ. రాపర్కు ఎమిలీ బి తో జోనాస్ అనే కుమారుడు కూడా ఉన్నాడు.ఫోటో: జెట్టి ఇమేజెస్వీక్షణలను పోస్ట్ చేయండి: 101 టాగ్లు:ఎమిలీ బి ఎమిలీ బస్టామంటే ఫాబోలస్