ఫ్రాన్సిస్కో మొరాకిని రచించిన ది డిల్డో మేకర్ప్రసిద్ధ ఫ్రెంచ్ డిజైనర్ రేమండ్ లోవీ 1933 లో కనుగొన్న ఈ పెన్సిల్ షార్ప్నర్ స్ట్రీమ్ లైన్ మౌవ్మెంట్ యొక్క చిహ్నంగా మారింది. రోజువారీ ఉత్పత్తులలో ఇంద్రియ గీతలను ప్రవేశపెట్టిన మొదటి డిజైనర్‌లో లోవీ ఒకరు. హస్తకళ మరియు కార్యాచరణ ప్రపంచం నుండి మేము కోరిక మరియు సమ్మోహన ప్రపంచంలో ప్రవేశించాము.

ఫ్రాన్సిస్కో మొరాకిని రచించిన ది డిల్డో మేకర్ఈ కొత్త యుగంలో డిజైనర్లకు కొత్త మిషన్ కేటాయించారు. మంచి ఉత్పత్తి అంటే నాణ్యతతో కూడిన వస్తువు, సమర్థవంతమైన ఉత్పత్తి, మంచి ధర కలిగిన ఉత్పత్తి లేదా అందంగా కనిపించడం మాత్రమే కాదు. మంచి ఉత్పత్తి భావోద్వేగాలను సృష్టించాలి. మార్కెటింగ్, ప్రకటనలు… మరియు ఈ ఉత్పత్తిని కొనుగోలు చేయడానికి మరియు అతనికి ఉత్తమ వినియోగదారు అనుభవాన్ని తీసుకురావడానికి డిజైన్ వినియోగదారులకు భావోద్వేగాలను తెలియజేయాలి.ఫ్రాన్సిస్కో మొరాకిని రచించిన ది డిల్డో మేకర్2013 లో ఫ్రాన్సిస్కో మొరాకిని పరిచయం చేసింది డిల్డోమేకర్ , “టూల్స్” సీరీ నుండి. క్లిచ్‌తో ఆడుకోవడం: “సెక్స్ అమ్మకాలు” వినియోగదారులకు నిజంగా కావలసిన వాటిని అందించడం డిల్డోమేకర్ యొక్క ఉద్దేశ్యం: “ఆనందం” మరియు “లైంగిక ఆనందం”. డిల్డోమేకర్ కేవలం సాధనం, ఇది ప్రత్యక్షంగా ఆనందాన్ని ఇవ్వదు. ఉద్దేశపూర్వకంగా ఇక్కడ సృష్టించబడిన దూరం, మా మరియు తయారు చేసిన ఉత్పత్తుల మధ్య మా సంబంధంపై ప్రశ్నలను లేవనెత్తడానికి ప్రయత్నిస్తుంది.

ఫ్రాన్సిస్కో మొరాకిని రచించిన ది డిల్డో మేకర్
ఫ్రాన్సిస్కో మొరాకిని రచించిన ది డిల్డో మేకర్
ఫ్రాన్సిస్కో మొరాకిని రచించిన ది డిల్డో మేకర్
ఫ్రాన్సిస్కో మొరాకిని రచించిన ది డిల్డో మేకర్

(1 సార్లు సందర్శించారు, ఈ రోజు 1 సందర్శనలు)