ఆర్టిస్ట్ స్టీఫెన్ కింగ్ యొక్క గొప్ప నవలకి నివాళిగా ‘సేలం లాట్’ నగరాన్ని నిర్మించారు

కాసియోపెయా ప్రకారం: “నా తాజా మోడల్“ నైట్‌ఫాల్ ఇన్ ది లాట్ ”తో నేను మరోసారి స్టీఫెన్ కింగ్ సాహిత్య ప్రపంచానికి తిరిగి వస్తాను. ఈసారి రక్త పిశాచి కళా ప్రక్రియ యొక్క ప్రశంసలు పొందిన క్లాసిక్లలో ఒకటైన “సేలం లాట్” ను గ్రహించాలని నిర్ణయించుకున్నాను.

చాలా సంవత్సరాల తరువాత కూడా ఈ నవల గురించి నన్ను మంత్రముగ్ధులను చేసేది దాని మెలాంచోలిక్ శరదృతువు మానసిక స్థితి మరియు దాని అందంగా నేసిన, విచ్ఛిన్నమైన కథన దృక్పథం. దాదాపు లిరికల్ విజువల్ లాంగ్వేజ్‌లో, కింగ్ అనేక వ్యక్తిగత విధికి ఉదాహరణగా ఒక నగరం యొక్క గగుర్పాటు క్షీణత గురించి తన సరళమైన కథను నిర్మిస్తాడు. కథ యొక్క సంక్లిష్టత దాని నివాసుల యొక్క అనేక కోణాల నుండి నేను నవల గురించి నా వ్యక్తిగత సాక్షాత్కారంలో ప్రతిబింబించాలనుకుంటున్నాను.కాబట్టి నేను ఇంతకుముందు c హించిన నిర్మాణ ఆలోచనను ఉపయోగించాను - తిరిగే ప్రపంచం యొక్క సూత్రం. అందుకే నా జెరూసలేం లాట్ తిరిగే డిస్క్‌లో అమర్చబడింది. ప్రతి చిన్న మలుపు వీక్షకుడికి నగరంలోని ఇతర ప్రాంతాలలో, ఇతర కథలు మరియు దాని పతనానికి సంబంధించిన అంశాలకు కొత్త దృక్పథాలను మరియు అంతర్దృష్టులను అందిస్తుంది. నగరంలోని ప్రతి కోణం నుండి ఒకే ఒక దృశ్యం ఒకే విధంగా ఉంటుంది: మార్స్టన్ హౌస్ యొక్క దృశ్యం, మధ్యలో ఉన్న పురాణ పాత ఎస్టేట్ అన్ని చెడులను తొలగిస్తుంది, అయితే వీక్షకుడు దానిని ఎప్పుడూ చేరుకోడు. ”మరింత: కాసియోపియా , ఇన్స్టాగ్రామ్ , ఫేస్బుక్ h / t: విసుగుఆర్టిస్ట్ స్టీఫెన్ కింగ్ యొక్క గొప్ప నవలకి నివాళిగా ‘సేలం లాట్’ నగరాన్ని నిర్మించారు
ఆర్టిస్ట్ స్టీఫెన్ కింగ్ యొక్క గొప్ప నవలకి నివాళిగా ‘సేలం లాట్’ నగరాన్ని నిర్మించారు
ఆర్టిస్ట్ స్టీఫెన్ కింగ్ యొక్క గొప్ప నవలకి నివాళిగా ‘సేలం లాట్’ నగరాన్ని నిర్మించారు
ఆర్టిస్ట్ స్టీఫెన్ కింగ్ యొక్క గొప్ప నవలకి నివాళిగా ‘సేలం లాట్’ నగరాన్ని నిర్మించారు
ఆర్టిస్ట్ స్టీఫెన్ కింగ్ యొక్క గొప్ప నవలకి నివాళిగా ‘సేలం లాట్’ నగరాన్ని నిర్మించారు
ఆర్టిస్ట్ స్టీఫెన్ కింగ్ యొక్క గొప్ప నవలకి నివాళిగా ‘సేలం లాట్’ నగరాన్ని నిర్మించారు
ఆర్టిస్ట్ స్టీఫెన్ కింగ్ యొక్క గొప్ప నవలకి నివాళిగా ‘సేలం లాట్’ నగరాన్ని నిర్మించారు
ఆర్టిస్ట్ స్టీఫెన్ కింగ్ యొక్క గొప్ప నవలకి నివాళిగా ‘సేలం లాట్’ నగరాన్ని నిర్మించారు
ఆర్టిస్ట్ స్టీఫెన్ కింగ్ యొక్క గొప్ప నవలకి నివాళిగా ‘సేలం లాట్’ నగరాన్ని నిర్మించారు
ఆర్టిస్ట్ స్టీఫెన్ కింగ్ యొక్క గొప్ప నవలకి నివాళిగా ‘సేలం లాట్’ నగరాన్ని నిర్మించారు
ఆర్టిస్ట్ స్టీఫెన్ కింగ్ యొక్క గొప్ప నవలకి నివాళిగా ‘సేలం లాట్’ నగరాన్ని నిర్మించారు
ఆర్టిస్ట్ స్టీఫెన్ కింగ్ యొక్క గొప్ప నవలకి నివాళిగా ‘సేలం లాట్’ నగరాన్ని నిర్మించారు
ఆర్టిస్ట్ స్టీఫెన్ కింగ్ యొక్క గొప్ప నవలకి నివాళిగా ‘సేలం లాట్’ నగరాన్ని నిర్మించారు
ఆర్టిస్ట్ స్టీఫెన్ కింగ్ యొక్క గొప్ప నవలకి నివాళిగా ‘సేలం లాట్’ నగరాన్ని నిర్మించారు
ఆర్టిస్ట్ స్టీఫెన్ కింగ్ యొక్క గొప్ప నవలకి నివాళిగా ‘సేలం లాట్’ నగరాన్ని నిర్మించారు
ఆర్టిస్ట్ స్టీఫెన్ కింగ్ యొక్క గొప్ప నవలకి నివాళిగా ‘సేలం లాట్’ నగరాన్ని నిర్మించారు
ఆర్టిస్ట్ స్టీఫెన్ కింగ్ యొక్క గొప్ప నవలకి నివాళిగా ‘సేలం లాట్’ నగరాన్ని నిర్మించారు
ఆర్టిస్ట్ స్టీఫెన్ కింగ్ యొక్క గొప్ప నవలకి నివాళిగా ‘సేలం లాట్’ నగరాన్ని నిర్మించారు
ఆర్టిస్ట్ స్టీఫెన్ కింగ్ యొక్క గొప్ప నవలకి నివాళిగా ‘సేలం లాట్’ నగరాన్ని నిర్మించారు
ఆర్టిస్ట్ స్టీఫెన్ కింగ్ యొక్క గొప్ప నవలకి నివాళిగా ‘సేలం లాట్’ నగరాన్ని నిర్మించారు
ఆర్టిస్ట్ స్టీఫెన్ కింగ్ యొక్క గొప్ప నవలకి నివాళిగా ‘సేలం లాట్’ నగరాన్ని నిర్మించారు
ఆర్టిస్ట్ స్టీఫెన్ కింగ్ యొక్క గొప్ప నవలకి నివాళిగా ‘సేలం లాట్’ నగరాన్ని నిర్మించారు
ఆర్టిస్ట్ స్టీఫెన్ కింగ్ యొక్క గొప్ప నవలకి నివాళిగా ‘సేలం లాట్’ నగరాన్ని నిర్మించారు
ఆర్టిస్ట్ స్టీఫెన్ కింగ్ యొక్క గొప్ప నవలకి నివాళిగా ‘సేలం లాట్’ నగరాన్ని నిర్మించారు
ఆర్టిస్ట్ స్టీఫెన్ కింగ్ యొక్క గొప్ప నవలకి నివాళిగా ‘సేలం లాట్’ నగరాన్ని నిర్మించారు
ఆర్టిస్ట్ స్టీఫెన్ కింగ్ యొక్క గొప్ప నవలకి నివాళిగా ‘సేలం లాట్’ నగరాన్ని నిర్మించారు
ఆర్టిస్ట్ స్టీఫెన్ కింగ్ యొక్క గొప్ప నవలకి నివాళిగా ‘సేలం లాట్’ నగరాన్ని నిర్మించారు
ఆర్టిస్ట్ స్టీఫెన్ కింగ్ యొక్క గొప్ప నవలకి నివాళిగా ‘సేలం లాట్’ నగరాన్ని నిర్మించారు
ఆర్టిస్ట్ స్టీఫెన్ కింగ్ యొక్క గొప్ప నవలకి నివాళిగా ‘సేలం లాట్’ నగరాన్ని నిర్మించారు
ఆర్టిస్ట్ స్టీఫెన్ కింగ్ యొక్క గొప్ప నవలకి నివాళిగా ‘సేలం లాట్’ నగరాన్ని నిర్మించారు
ఆర్టిస్ట్ స్టీఫెన్ కింగ్ యొక్క గొప్ప నవలకి నివాళిగా ‘సేలం లాట్’ నగరాన్ని నిర్మించారు
ఆర్టిస్ట్ స్టీఫెన్ కింగ్ యొక్క గొప్ప నవలకి నివాళిగా ‘సేలం లాట్’ నగరాన్ని నిర్మించారు
ఆర్టిస్ట్ స్టీఫెన్ కింగ్ యొక్క గొప్ప నవలకి నివాళిగా ‘సేలం లాట్’ నగరాన్ని నిర్మించారు
ఆర్టిస్ట్ స్టీఫెన్ కింగ్ యొక్క గొప్ప నవలకి నివాళిగా ‘సేలం లాట్’ నగరాన్ని నిర్మించారు
ఆర్టిస్ట్ స్టీఫెన్ కింగ్ యొక్క గొప్ప నవలకి నివాళిగా ‘సేలం లాట్’ నగరాన్ని నిర్మించారు
ఆర్టిస్ట్ స్టీఫెన్ కింగ్ యొక్క గొప్ప నవలకి నివాళిగా ‘సేలం లాట్’ నగరాన్ని నిర్మించారు
ఆర్టిస్ట్ స్టీఫెన్ కింగ్ యొక్క గొప్ప నవలకి నివాళిగా ‘సేలం లాట్’ నగరాన్ని నిర్మించారు
ఆర్టిస్ట్ స్టీఫెన్ కింగ్ యొక్క గొప్ప నవలకి నివాళిగా ‘సేలం లాట్’ నగరాన్ని నిర్మించారు
ఆర్టిస్ట్ స్టీఫెన్ కింగ్ యొక్క గొప్ప నవలకి నివాళిగా ‘సేలం లాట్’ నగరాన్ని నిర్మించారు
ఆర్టిస్ట్ స్టీఫెన్ కింగ్ యొక్క గొప్ప నవలకి నివాళిగా ‘సేలం లాట్’ నగరాన్ని నిర్మించారు
ఆర్టిస్ట్ స్టీఫెన్ కింగ్ యొక్క గొప్ప నవలకి నివాళిగా ‘సేలం లాట్’ నగరాన్ని నిర్మించారు
ఆర్టిస్ట్ స్టీఫెన్ కింగ్ యొక్క గొప్ప నవలకి నివాళిగా ‘సేలం లాట్’ నగరాన్ని నిర్మించారు
ఆర్టిస్ట్ స్టీఫెన్ కింగ్ యొక్క గొప్ప నవలకి నివాళిగా ‘సేలం లాట్’ నగరాన్ని నిర్మించారు
ఆర్టిస్ట్ స్టీఫెన్ కింగ్ యొక్క గొప్ప నవలకి నివాళిగా ‘సేలం లాట్’ నగరాన్ని నిర్మించారు

(1 సార్లు సందర్శించారు, ఈ రోజు 1 సందర్శనలు)